Intézményünk, alapvetően az egészséges életmódra nevelés szellemében épült, és ennek szellemében kívánjuk működtetni is. Ezért az intézményben (épületben és a csarnokon belül is) TILOS a DOHÁNYZÁS!

Dohányozni, csak az épületen kívül, a kijelölt helyeken megengedett (a csarnok vészkijárata mellett elhelyezett hamutartóknál).

Az intézményben (épület- földszint és emelet, csarnok és udvar) végezhető sport tevékenységeket mindenki csak a saját felelősségére végezheti.

A 18 éven aluliak intézményben tartózkodása alatt bekövetkezett balesetekért, a kísérőik, illetve a pályát bérlők tartoznak felelősséggel. Kérjük fokozottan vigyázzanak a kíséretükben, csoportjukban tartózkodó sporttársaik és a fiatalok testi épségére is!

Az intézményben és az intézmény területén történő szándékosságból, vagy gondatlanságból eredő károkozásért, illetve rongálásért az azt okozók, illetve 18 éven aluliak esetében a kísérőik anyagi felelősséggel tartoznak. A mindenkori bérlő illetve csapatvezető, felelős csapattársaik és szurkolóik viselkedéséért, esetleges károkozásáért

A büfében 18 éven aluliakat és ittas vendégeket alkohol tartalmú italokkal nem szolgálunk ki.

Ittas vendégeket, vagy a más vendégek kultúrált szórakozását, sportolását zavarókat, távozásra szólítjuk fel. Ismételt esetben, intézményünkben nem kívánatos személynek tekintjük. Bármilyen Tettlegesség esete rendőri intézkedést és örökös kitiltást eredményez.

Ittas vendég sportpálya használata szigorúan TILOS, azonnali kitiltással jár.

A parkoló nem őrzött, ezért az autókban hagyott értéktárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni.

Az öltözők biztonsági zárral felszereltek, melyhez a kulcsot a csapatok vezetői veszik át, illetve a sportolás befejezésével adják le a büfében. A kulcs- átadás és átvétel között a csapatok vezetői tartoznak felelősséggel az öltözőben hagyott értékek bezárásáért. Az elhagyott, vagy le nem adott kulcsok pótlásának pénzügyi megváltásáért a bérlő a felelős.

A csarnok illetve a táncterem területére ételt, illetve üveges italokat bevinni TILOS és balesetveszélyes! (csak zárható kupakos, műanyag palack vihető be).
A csarnok nézőterén illetve a közlekedő folyosón labdázni TILOS és balesetveszélyes!

A műfüves labdarúgó pályán, bowling pályán illetve a táncteremben csak tiszta (sártól és egyéb szennyeződéstől mentes) VÁLTÓCIPŐVEL lehet tartózkodni.
A műfüves labdarúgó pályán bármilyen füvön alkalmas edző-, terem-, salakos cipő használható. A gumistoplis focicipő használható, de nem javasolt (stoplik mérete nem haladhatja meg a 13 mm-t), magunk és sporttársaink védelmében. Fém- és kemény stoplis cipő használata szigorúan TILOS és balesetveszélyes!

A műfüves labdarúgó pályán (és az egész intézmény területén) köpködni TILOS! Felszólítás utáni köpködés azonnali kitiltással jár!

Intézményünk házirendjének összeállítása során az Önök szórakozásának zavartalan biztosítását tartottuk szem előtt. A fenti szabályok betartása azonos a normális emberi magatartás normákkal, vagyis „akinek nem inge ne vegye magára”.

Mindenkinek jó sportolást és kellemes szórakozást kíván a Tárnoki Katlan Csapata.